Skötselanvisningar Ytterdörr

Skötsel:  Målade ytor rengörs med milt rengöringsmedel, ex med diskmedel och torka med mjuk trasa och torka torrt med ex en kökshandduk. Om en skada uppstått så tätas den med akryltätmassa och vid behov bättringsfärg. 

Ev. fel: Synliga fel ska påtalas före monteringen. Monterad vara räknas som godkänd vara.

Lagring: Om dörren ska lagras före monteringen ska detta göras torrt och stående eller liggande på plant underlag. Kom ihåg att ta av emballage och inspektera dörren från ev.transportskador inom sju dagar från mottagandet om du ej ska montera dörren direkt. 

Transport: Dörren ska transporteras så att inte målade ytor utsätts för nötning.