Information

Beställning
Vid beställning av produkter tillämpas konsumentköplagen / eller företag Köplagen avseende beställning, betalning, ordererkännande samt leverans. När Du beställt Dina varor skickas en orderbekräftelse. Eftersom all tillverkning sker mot order, även produkter vilka inte är lagervara såsom fönster och dörrar i specialmått liksom specialkulörer mm, är det viktigt att Du granskar orderbekräftelsen. Ev. ändringar, liksom avbeställning och ångerrätten kan ske senast två dagar räknat från orderbekräftelsens datum, därefter
går beställningen in i produktion och kan sedan ej ändras eller avbeställas.


Leverans
Montera aldrig bort befintlig produkt INNAN du fått hem dina produkter! Du behöver först kontrollera att allt stämmer överens i leveransen och att varan ej tagit skada/transportskada. Skadade/reklamerade varor får ej monteras. Monterad vara är godkänd vara!

Vid utebliven leverans som inte kunnat styras av säljaren ersätts inga kostnader för anlitade hantverkare som inte kunnat påbörja eller slutföra eventuella montage.

Leveransdatum avser den dag i Ditt ordererkännande som varorna lämnar  utlastningen i Edsbyn. För upplysning om det datum och den tidpunkt då varorna levereras till kund hänvisar vi till transportbolaget. Vill Du anlita annat speditionsbolag, meddela oss ev. kundnummer hos detta transportbolag så underlättas leveransen av Dina varor.
Vid retur har kund ansvar för att produkten packeteras på ett likvärdigt sätt som vid mottagandet. Emballage som tejpas ordentligt fast, runt produktens alla sidor för att den ej ska skadas vid transport. 

Att tänka på vid mottagandet av varorna
Leveransmottagaren behöver vara samma person som frakten är beställd i, kontrollera att leveransmottagare och adressuppgifter stämmer i ordererkännandet. Legitimationskontroll sker av chaufför. Innan du kvitterar ut godset från chauffören så kontrollera att det inte är trasigt emballage från frakten. Detta ska påtalas till chaufför och se till att chaufför noterar det på sin fraktsedel. Kontrollera sedan omedelbart om
varan har tagit skada, fotografera och kontakta oss sedan i så fall.
Skadad, reklamerad produkt eller transportskadad produkt får ej monteras. Monteras detta ändå har du godkänt produkten/varan. Vi kan tyvärr ej ta hänsyn till befintligt bortmonterad produkt. 

Leveranser sker i samarbete med olika transportbolag beroende på tillgång/efterfrågan.

Garantier
För att garantier skall gälla krävs att dörrar och fönster monteras fackmannamässigt och att gällande skötselföreskrifter följs. Rengöring av täckmålade dörrar, fönster och karmar skall ske med tvåltvätt och mjuk trasa/mjuk och finstruktursvamp. Synliga skador och fel på produkterna ska påtalas och reklamation ske till Helsingedörren AB omgående vid leveransmottagandet.    OBSERVERA att Du ska
erhålla en reklamationsbekräftelse från oss för att reklamationen ska vara giltig. Skadad eller reklamerad produkt får ej monteras. Monterad vara räknas som godkänd vara! 

 
Ytterdörrar:
-10-års formgaranti mot böjt dörrblad mer än 4mm
(specifika garantier för spegelpardörrarna, se mer information nedan)
- 2-års fabriksgaranti på beslag, limning (specifika garantier för spegelpardörrarna, se mer information nedan)
- 2-års garanti på målning (specifika garantier för spegelpardörrarna, se mer information nedan)
 
Fönster:
- 10 års garanti mot kondens mellan glasen
- 5 års garanti mot beslags- och funktionsfel
- 2 års garanti på färdigmålade produkter från fabrik
Garantin gäller endast om produkten har hanterats, monterats och underhållits enligt våra instruktioner. Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulör.
- Självrengörande glas -se bifogad länk
 
Kom ihåg att synliga fel och brister ska påtalas omgående efter att Du fått leveransen . Montering av defekt produkt innebär att du godkänt varan!
 
Undantag från Garantins giltighet:
Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka NCS-kulörer (7500 och uppåt) pga att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. För spegeldörrarna (HD16, HD17, HD24, HD25, HD32) gäller ingen garanti om dörren monteras utan takskydd.  
För fönster lämnas ingen garanti på färgavmattning vad avser kulör.
Garantin gäller ej heller för inköpta utställningsdörrar/fönster eller lagerdörrar från bygghandeln samt andra sortering.
 
Transportskador
Se över godset/varan innan Du kvitterar varan från chaufför! Du som kund har skyldighet att inspektera varan innan du kvitterar ut godset och ska se till att chauffören noterar på sin fraktsedel om det finns skador på emballage.  
Upptäcker Du vid leverans en transportskada så ska Du omgående påtala detta för chauffören och se till att denne noterar det på fraktsedeln.    Varan får inte ha varit monterad och/eller börjat användas. 
Vi ersätter endast skadat gods med ny vara efter transportbolagets utredning.
Under utredningstiden äger transportbolaget det skadade godset. Godset får ej användas eller flyttats från adressen.
Vi vill uppmärksamma dig på att ansvaret för godset övergår till dig som mottagaren/kund när du mottagit leverans och åtgärder för att skadan ej ska förvärras skall vidtas av dig som kund. Tänk på att varken gods eller emballage får kasseras, vidaretransporteras eller hanteras innan slutförd hantering av ärendet. 

Vid utebliven leverans som inte kunnat styras av säljaren ersätts inga kostnader för anlitade hantverkare som inte kunnat påbörja eller slutföra eventuella montage.


Om Du själv hämtar Dina varor från bygghandeln eller annat utlämningsställe, så tänk på att skydda dem mot fukt, nederbörd och nedsmutsning samt under transport mot skador, samt skall godset lastsäkras. Synliga transportskador (liksom fel vilka inte är transportskador)  får ej monteras.  

 
Reklamation
Vid reklamation av produkter gäller alltid, att anmälan ska göras till inköpsstället. Hur lång tid ett reklamationsärende kommer att ske är olika beroende på reklamationens art.  Kom ihåg att synliga fel och brister ska påtalas skriftligen omgående vid mottagandet  Du kommer att få en reklamationsbekräftelse med ordernummer som är Ditt kvitto på reklamationsanmälan. OBSERVERA att montering av defekt produkt innebär att du godkänt varan.  
Vi vill uppmärksamma dig på att ansvaret för godset övergår till mottagaren efter leverans och åtgärder för att skadan ej ska förvärras skall vidtas av kund. Tänk på att varken gods eller emballage får kasseras, vidaretransporteras eller hanteras innan slutförd reklamation. 
 
Behandling av person- eller organisations uppgifter
När du handlar produkter av oss uppger du information som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, personuppgifter- och eller organisationsnummer i samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet enligt lag för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Vi behandlar ditt företag/organisationsppgifter/personuppgifter med högsta sekretess och vi garanterar, i enlighet med GDPR, att dina uppgifter endast används av oss och vid behov med våra samarbetsarspartner som vi har avtal med. Vi lagrar dina uppgifter så länge lagen/bokföringsregler kräver.
Enligt lag har du rätt att få den informationen som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas, eller tas bort, meddela oss säkrast via telefon och begär ändringarna. Begär också att få skriftligt när ändringen är utförd.

Reservation
Vi förbehåller oss rätten till produkt-, konstruktion- och prisändringar​.
Vi reserverar oss för eventuella fel vad gäller priser och specifikationer som kan ändras när som helst utan föregående varning p.g.a. rena felskrivningar, fel uppgifter från våra leverantörer, valutaförändringar, missuppfattningar när vi e-mejlar svar på förfrågningar etc.