ALTANDÖRRAR

Våra altandörrar bygger på samma konstruktion som ytterdörrarna. Spårfräst in- och utsida. Som standard i tre olika bröstningshöjder: 900, 600 och 250 mm (angivet från underkant tröskel till synligt glas). Levereras med kolvlås ASSA 8765 (handtag och cylinder på bilderna ingår ej som standard, finns som tillval)

HDA 900

Altandörr

HDA 900s

Altandörr

HDA 600

Altandörr

HDA 600s

Altandörr

Altandörr eller balkongdörr


Altandörr

HDA 250

Altandörr

HDA 250s

Altandörr