Enkeldörrar

HD Dörren - Standarddörren med kvalitet

Helsingedörren är ett företagsom inspireras av traditionen och dess långsiktiga kvalitetstänkande. Samtidigt är vår blick riktad framåt, mot nytänkande i funktion och design. Fast allra mest är vi här och nu!Vi är till för just Dig, fokuserar på just Dina behov. En rationell tillverkning som vår bygger naturligtvis på en given serie produkter. Det är inte samma sak som standardiserade, låsta lösningar! Vi är ingen jättefabrik och våra fönster och dörrar kan ändras/specialdesignas för att passa varje enskild beställning.

Utvalda HD dörrar

HD 01

Standardstorlekar: 8x19, 8x20, 8x21, 9x19, 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HD 04

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HD 17

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HD 25

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HDF Dörren - Dörren med förstärkt kvalitet

Som ett komplement till HD-dörren, vår “standarddörr”, har vi HDF-dörren. En dörr som är “förstärkt” på en massa punkter. Priset är dock lite högre men med en bättre energieffektivitet vilket sparar både på plånbok och miljö. De ljudisolerande egenskaperna stänger ute buller och ger dig en behaglig inomhusmiljö. Konstruktionen på dörren som är tjockare än vanliga dörrar gör den formstabilare. 

Utvalda HDF dörrar

HDF 102

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HDF 108

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HDF 115

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

HDF 116

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21

Dörren för framtiden

Upptäck vårt stora sortiment av dörrar och fönster i vår uppdaterade broschyr.