Altandörrar

Altandörrar från Helsingedörren

Våra altandörrar bygger på samma konstruktion som ytterdörrarna. Spårfräst in- och utsida. Som standard i tre olika bröstningshöjder: 900, 600 och 250 mm (angivet från underkant tröskel till synligt glas).

Utvalda pardörrar

HDA 900

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21.

HDA 900s

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21.

HDA 600

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21.

HDA 600s

Standardstorlekar: 9x20, 9x21, 10x20, 10x21.

Dörren för framtiden

Upptäck vårt stora sortiment av dörrar och fönster i vår uppdaterade broschyr.