Pardörrar

HD Dörren - Standarddörren med kvalitet

Helsingedörren är ett företagsom inspireras av traditionen och dess långsiktiga kvalitetstänkande. Samtidigt är vår blick riktad framåt, mot nytänkande i funktion och design. Fast allra mest är vi här och nu!Vi är till för just Dig, fokuserar på just Dina behov. En rationell tillverkning som vår bygger naturligtvis på en given serie produkter. Det är inte samma sak som standardiserade, låsta lösningar! Vi är ingen jättefabrik och våra fönster och dörrar kan ändras/specialdesignas för att passa varje enskild beställning.

Utvalda pardörrar

HD 13

Standardstorlekar: 14x20, 14x21, 15x20, 15x21

HD 28

Standardstorlekar: 14x20, 14x21, 15x20, 15x21

HD 29

Standardstorlekar: 14x20, 14x21, 15x20, 15x21

HD 40

Standardstorlekar: 14x20, 14x21, 15x20, 15x21

Dörren för framtiden

Upptäck vårt stora sortiment av dörrar och fönster i vår uppdaterade broschyr.